Intervjuu Keila Kooli T.O.R.E juhendajaga

1. Mida kujutab endast TORE projekt?

Alustuseks pean parandama küsijat: T.O.R.E. ei ole ühekordne projekt, vaid rahvusvaheline noorteorganisatsioon. Tõsi, T(ugiõpilaste) O(ma) R(ing) E(estis) on selle organisatsiooni Eesti haru nimetus. Eesti T.O.R.E. tähistab sel talvel oma 20. sünnipäeva.

T.O.R.E. liikumist saab vaadata kahest küljest. Esiteks ja peamiselt on see torekate endi jaoks. Ringitundides on tegevus suunatud torekate suhtlemisoskuste, empaatia, märkamis- ja sekkumisoskuse suurendamisele. Läbi mänguliste tegevuste õpime tundma iseend ja oma kaaslasi, arendame oma sotsiaalseid oskusi. Õpime märkama, kui koolikaaslane on kurb, üksildane, tõrjutu, kiusatav või kiusaja ning tundma huvi, miks see on juhtunud.

Teisest küljest on torekad tugiõpilased, kes koolikeskkonnas oma ringitunnis omandatud oskusi kasutada saavad. Ehk siis märgates klassi- või koolikaaslast, kes ise 55_img_torelogosuhtlemise või õppimisega toime ei tule, julgevad torekad oma tuge ja abi pakkuda. Kui me näeme, et me ise ei oska või suuda abistada, saame pöörduda koolis nende poole, kes saaksid ja suudaksid (õpetajad, kooli tugikeskus).

T.O.R.E. sümboliks on punane elevant. Punane sellepärast, et see torkab hästi silma. Elevant sellepärast, et ta on suur, armas ja väga hooliv.

2. Mis on selle eesmärk?

TORE-liikumise eesmärk on suurendada koolis selliste õpilaste hulka, kes tulevad toime iseendaga ning ka teistega. Oskavad näha ja ennetada konflikte, mõista inimeste tundeid, käituda hoolivalt ja teistega arvestavalt. Seeläbi peaks paranema kooli üldine sotsiaalne keskkond. Minu unistus on, et ühel ilusal päeval on meil torekad igas klassis ja lõpuks oleme kõik „toredad“.

3. Mis kasu “mina” saan?

Kui see „mina“ on Punase Elevandi Klubi (Keila Kooli torekate ring) liige, siis õpib ta koos heatahtlike kaaslastega erinevates suhtlussituatsioonides hakkama saama, mõistma inimeste erinevust, suurendama oma tolerantsust erinevuste suhtes ja veedab kord nädalas ringitunnis toredalt ja lõbusalt aega kartmata, et tema tõekspidamisi ja väljaütlemisi taunitakse.

Kui see „mina“ on Keila Kooli õpilane, kes veel ei kuulu TOREsse, siis saab ta osa võtta ühistegevustest, mida torekad aeg-ajalt korraldama hakkavad.

4. Kuidas projektiga liituda?

Meie ringiga saab liituda igaüks, sõltumata soost ja vanusest, kui selleks soovi avaldada. Võib lihtsalt mõnel neljapäeval kella veerand neljaks tulla toredasse tuppa, mis asub esimesel korrusel väikeste garderoobi koridoris, ja vaadata, mida me oma ringitunnis teeme. Muidugi, mugavam oleks, kui sellest mulle eelnevalt teada anda, siis me paneme ruumi lisatoole.

5. Millised näevad välja TORE kokkusaamised?

Me kohtume igal neljapäeval. Ring kestab tunni ja 15 minutit ehk 15.15 – 16.30. Me teeme alati midagi uut. Üks kohtumine sisaldab kindlasti vähemalt kahte mängu, mingit analüüsi (näiteks viimati enda positiivseid omadusi) ja selle arutelu. Igaüks saab alati sõna, selleks liigub arutelu ajal käest kätte meie punane elevant. Ringitundi viivad läbi ringi juhendaja ja meie neli koolitatud torekat, kel oli suurepärane võimalus osaleda T.O.R.E. juhendajate koolituslaagrites. Üldiselt on seda niimoodi keeruline seletada, parem tulge ja vaadake. Rühmaga ei pea kohe liituma, me anname aega otsustamiseks.

Meil on üheskoos lihtsalt tore.

6. Kellest koosneb TORE?

Praegu kuulub Punase Elevandi Klubisse 27 inimest, neist kolm on õpetajad. Õpilased on vanuses 12 – 18, nii tüdrukuid kui poisse. Seega on T.O.R.E. tõesti kõigile. Need, kes on tulnud, et jääda, on kogunemiste lõpuringis andnud vaid positiivset tagasisidet.

Üle Eesti kuulub TORE-liikumisse üle 40 kooli. Korraldatakse seminare, koolitusi ja suvelaagreid.

Torekate moto on „TORE kui koolis on T.O.R.E.“.

Ehk sai pisut selgemaks, miks.

Keila Kooli torekate juhendaja,

Heli Israel

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s