“Hakkasin õpetajatööd rohkem hindama” Õpetajate päev

6.oktoobril toimus meie koolis iga-aastane õpetajate päeva tähistamine. Õpetajad said puhata ja gümnaasiumiõpilased proovida õpetajatööd. Küsitlesime 12. klassi ja 10. klassi õpilasi.
Lisaks õpetamisele tuli lõpuklassil korraldada ka õpetajatele tegevus 3. ja 4. tunni ajaks.

Küsime 12. klassi õpilasi Carlost, Gerhardit, Simo ja Kadri-Liisi.
1. Mida te õpetajate päeval korraldama pidite?
Väidetavalt tegid vastajad ise kõik ära, mida oli vaja õpetajate päevaga seoses korraldada.
Kadri-Liis oli Heli Uustal, kuigi mingit erilist rolli ta korraldamises ei mänginud. Aitas igakülgselt ja vormistas dokumente.
“Meie stegime saalis kultuuriprogrammi,” rääkis Carlos. See tehti nii-öelda infominutite stiilis, kus Ahti Noor ja direktor räägivad. Alguses oli õpetajatele lühikene mälumäng. Näidati õpetajatest paroodiavideot, mis kestis koguni 32 minutit. Kogu teksti ja stsenaariumi kirjutas Carlos. Lõpus jagati õpetajatele auhindu. Näiteks valiti aasta filosoofi auhinna vääriliseks meie kooli direktor Mait ja aasta välejala tiitli sai endale Merike. Seejärel suundusid õpetajad õpetjate tuppa sööma.

2. Kuidas töö sujus? Läks kõik
plaanipäraselt?

Töö sujus tänu sellele, et üksi töötasime väga hästi. Siis ei pea kellegagi vaidlema.

3. Kust kogusite ideid?
Brainstorm´isime. Järgnes arutelu, kust üldse see video idee tuli. Vaadati ka varem tehtud paroodiaid.
Mõtlesimegi, et see video ei oleks selline tavaline õpetaja parodeerimine, vaid peab olema siduv ja terviklik osa ka.

4. Kas teate kuidas õpetajad rahule jäid?
Enamasti jäädi õpilaste tegevustega väga rahule. Tagasiside oli üldiselt positiivne. Mõnele õpetajale ei meeldinud, et video oli pikk.

Intervjuu 10. klassi tüdrukutega Marleeni, Eda ja Helenaga.

1. Nimetage 3 omadust, mis peavad ühel heal õpetajal olemas olema.
Sõbralikkus, kannatlikkus ning kohusetundlikkus. Enesekindlus.
2. Mis teeb õpetaja töö raskeks?
Marleeni arvates on kõige keerulisem see, et paljudele lastele tuleb korraga ja võrdselt tähelepanu pöörata.
Eda pidas kogu aeg püstiseismist raskeks ning Helena arvamus oli see, et igaks tunniks peab olema ettevalmistunud ja eriti raskeks muutub see siis, kui su tööd ei hinnata.
3. Kuidas jäite enda õpetaja tööga rahule?
Eda ja Marleen: ”Mitte väga.”
Helena rääkis: “Alati saaks paremini, kuid tänu sellele hakkasin õpetajatööd rohkem hindama.”

Intervjuu Liisi ja Johannesega

1. Nimetage 3 omadust, mis peavad heal õpetajal olema.

Liis ja Johannes olid selle küsimuse vastusega ühel nõul ja omadusi tuli lausa rohkem kui kolm.
Noored pidasid õpetajate kõige olulisemateks omadusteks kannatlikkust, enesekehtestamisevõimet,
mõistvust, sõbralikkust ja karismaatilisust.

2. Mis teeb õpetajate töö raskeks?Esimene sõna, mis selle küsimuse peale kõlas oli “pubekad”. Enda kogemustest rääkisid Liis ja Johannes,
et nende asendatud tundide hulgast oli 9. klass olnud väga tore, kuid 7. klass olevat olnud täiesti kohutav.
Ei osatud käituda ja kombed sisuliselt puudusid, selles vanuses õpilaste õpetamine ongi meie noorte
õpetajate meelest kõige raskem osa õpetajate tööst. Siiski ei kaotatud lootust ja öeldi, et selline iga möödub
kiirelt.

3. Kas te jäite oma õpetaja tööga rahule?

Väga rahule jäädi 9. klassi õpetamisega, see oli nende sõnul äärmiselt tore kogemus. 7. klassiga asjad nii
hästi ei sujunud. Õpilased ei kuulanud üldse ja lõpuks tuli hakata halva käitumise tõttu õpilasi klassist välja saatma.
Üldiselt tasakaalustasid need kaks klassi üksteist ja lõpuks oli see siiski hea kogemus.

intervjueeris: Grete-Liis, Sten-Erik, Carolin Liis

toimetas: Carolin Liis, Brita

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s