“Väikesed keeled võivad suureks saada!” ehk ülemaailmne eesti keele nädal Keila Koolis.

Septembri viimasel nädalal olid tegevuses viienda, seitsmenda ja kümnendate klasside õpilased. Lisaks osalesid ettevõtmises ka abituriendid. Toimumas oli nimelt ülemaailmne eesti keele nädal. Eelpool nimetatud klassid moodustasid vanuse järjekorras eesti keele tundides aatriumi põrandale enda keha kasutades sõnu, millest moodustus lause “Väikesed keeled võivad suureks saada!” Ligi 90 õpilasega toimunud tähtede ja sõnade moodustamine oli toetusavaldus ülemaailmsele eesti keele nädalale, mille jooksul üritati ühemiljonilist eesti keele kõnelejate arvu tõsta kolme miljoni kõnelejani. Positiivse emotsiooni jätnud ning kehalise kasvatusega lõimunud ürituse jätku on lootust näha 14.märtsil, kui Keila Kool emakeelepäeva tähistab. Keila Kool on suurima õpilaste arvuga kool maailmas, kus antakse keskharidust eesti keeles.

71299187_533979540761987_7015282212715102208_n

Toimetasid: Sten-Erik Orusalu, Karl Henri Käämer

Fotod: Elisabeth Prints, Tristan Mõts, Karl Henri Käämer, Marleen Amelin


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s