Keila õpilased Erasmus+ projektiga Leedus

Keila Kooli seitse õpilast Katriin Saarniit, Simona Kambek, Alice Buht, Tähte Paalaroos, Kren-Sören Leibenau, Marcus Andreas Blieder ja Fred Rudolf Ross osalesid 18-29. novembril Erasmus+ projektis, Leedus, mis kandis üldnime “Rural Myths” ehk “Maapiirkondade müüdid”, mille käigus arutati erinevate teemade, näiteks sotsiaalse tõrjutuse, diskrimineerimise, rassismi üle ning leiti erinevaid lahendusi antud probleemidele.

Projektis osalesid nelja eri riigi noored: Eesti, Leedu, Slovakkia ja Rumeenia. Arendati probleemide lahendamise võimet, arutati iga riigi individuaalset olukorda antud teemadel ning leiti teiste riikidega sarnasusi, erinevusi ja lahendusi. Algul saadi üksteisega tuttavaks ja sõpradeks, siis hakati koos ühise eesmärgi nimel töötama. Iga teema võeti – eri riikide inimestega – tükkideks lahti ning lahati iga osa, et jõuda tuumani ja seejärel lahenduseni. Samuti toimus kultuuriõhtu, kus kõik neli riiki tutvustasid enda riigile omased kombeid ja ajalugu ning hiljem pakkusid kohalikku toitu.

Projekti tulemusena on õpilased rohkem teadlikumad eri riikide ühiskondlikest probleemidest, nagu näiteks sotsiaalne tõrjutus, rassism, diskrimineerimine ja maapiirkondade murekohad. Õpiti tundma erinevad kultuure, meie erinevusi ning sarnasusi ning praktiseeriti inglise keele oskust ja keelebarjääri ületamist.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s